nedeľa 29. júna 2014

24,25/52


     24,25/52:  dobrodružstvá na cestách po poľskom a českom Sliezsku


piatok 13. júna 2014

19-23/52


   Portrait of my child, once a week, every week, in 2014